26/11/18

Συνταξιούχοι Σάμου και Καρλοβάσου: Συνάντηση με Διοικητή Νοσοκομέιου


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
 1.  Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου και θέσαμε τα παρακάτω προβλήματα για επίλυση.
·     Ζητήσαμε για όσους νοσηλεύονται και μετακινούνται σε εξωτερικά εργαστήρια για  εξετάσεις, να πληρώνει απευθείας το νοσοκομείο τα έξοδα και όχι οι νοσηλευόμενοι. Διαπιστώσαμε ότι το νοσοκομείο δεν υλοποιούσε ούτε την υποχρέωσή του να πληρώνει εκ των υστέρων αυτές τις αποδείξεις των εξετάσεων στους μετακινούμενους ασθενείς. Δεν γινόταν ενημέρωση ότι τα έξοδα αυτών των εξετάσεων τα καλύπτει το νοσοκομείο. Αυτό φάνηκε και από το ποσόν που επιστρέφεται κάθε χρόνο στους ασθενείς. Απαιτήσαμε να μπει ενημερωτικό στους θαλάμους για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο γεγονός να χάνουν δικαιώματα οι ασθενείς.

·     Επειδή πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού, ζητήσαμε από τον Διοικητή να βάλει τηλεφωνήτρια τις ώρες που λένε να τηλεφωνάμε για ραντεβού, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Επίσης ζητήσαμε να υπάρξει δυνατότητα να κλείνουμε τα ραντεβού ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Διαφωνήσαμε με την πρόθεση να τα δώσουν σε εταιρεία τα τηλεφωνικά ραντεβού με χρηματική επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Επίσης θα πρέπει να γίνεται καλύτερη διαχείριση των ραντεβού ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς καλύτερα και γρηγορότερα.
·     Ζητήσαμε την αγορά μαγνητικού τομογράφου και την αγορά κατάλληλων μηχανημάτων για να μπορούν να γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και να αρχίσουν να γίνονται κάποιες επεμβάσεις για να μην τρέχουμε εκτός Σάμου με μεγάλο οικονομικό κόστος. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν τα λεφτά στο ταμείο του Νοσοκομείου (υπερπλεόνασμα).
·     Επίσης ζητήσαμε την στελέχωση σε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να γίνουν προκηρύξεις στις ανύπαρκτες ειδικότητες και στις μονήρεις και όχι όπως μας είπε ο Διοικητής να περιμένουμε κάποιους επικουρικούς να έρθουν από μόνοι τους ανεξάρτητα των αναγκών.
2.  Σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ, υλοποιούνται 2 από τα πάγια αιτήματά μας.
·     Επειδή δεν έχουμε συμβεβλημένα εργαστήρια (πλην αιματολογικών), τα έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων πλέον, θα τα καλύπτει απευθείας ο ΕΟΠΥΥ με προσκόμιση αποδείξεων.
·     Όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις σε εξωτερικά εργαστήρια και μετακινούμαστε με εντολή του θεράποντα ιατρού (αν χρειαστεί το απαιτούμε) τότε τα έξοδα τα πληρώνει απευθείας το νοσοκομείο.
·     Διεκδικούμε να αναγνωρίζονται και έξοδα ιατρικών επισκέψεων. 
3.  Θα είμαστε σε ετοιμότητα για την υλοποίηση των αιτημάτων μας από την Διοίκηση του νοσοκομείου και θα είμαστε σε επαφή με τον ΕΟΠΥΥ για περαιτέρω διευκρινήσεις.