29/12/19

Πως αμείβεται το Σάββατο


Έχω υπογράψει σύμβαση για 5μερο – 8ωρο αλλά εργάζομαι και το Σάββατο. Πως πρέπει να αμείβομαι;
Η εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του 5μερου συστήματος εργασίας, είναι παράνομη σύμφωνα με τον Νόμο 3846/2010. Παρ’ όλα αυτά, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.