28/2/20

Αμοιβή Καθαράς Δευτέρας

Η καθαρά Δευτέρα δεν ανήκει στις επίσημες αργίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Αποτελεί αργία μόνο όταν έχει χαρακτηριστεί αργία από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο.

 Αν μια επιχείρηση δεν λειτουργήσει την Καθαρά Δευτέρα και η ημέρα αυτή θεωρείται αργία από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, τότε οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δεν θα έχουν καμία μείωση. Όσοι όμως αμείβονται με ημερομίσθιο θα το λάβουν ακόμη κι αν δεν εργαστούν. 

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, ενώ δεν λειτουργούσε προηγούμενα χρόνια και εμπίπτει στις περιπτώσεις εκείνες που η Καθαρά Δευτέρα θεωρείται αργία από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, τότε ο εργαζόμενος που θα εργαστεί θα λάβει προσαύξηση για την ημέρα αυτή κατά 75% (στο 1/25 του μισθού του), ενώ αυτός που αμείβεται με ημερομίσθιο  θα λάβει ένα επιπλέον ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%.