6/5/20

Οικοδόμοι Καρλοβάσου: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη λήψη των 800 ευρώ για τους οικοδόμους κ.α


Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια προηγούμενου Δελτίου σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων - αιτήσεων οικοδόμων, χειριστών, δασεργατών, λατόμων, ασβεστοποιών κ.ά., για να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ξεκινάει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και θα γίνεται μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου.
 Οι συνάδελφοι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://supportemployees.services.gov.gr, εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου, δηλ. από 11/5/2020 μέχρι 17/5/2020.

Υπενθυμίζουμε ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης των 800 € είναι οι εξής:
Α. Οικοδόμοι
     Να έχουν λάβει το Δωρόσημο του Πάσχα 2020 και να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020.

Β. Δασεργάτες, λατόμοι, ασβεστοποιοί, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κλπ. μηχανημάτων
      Να έχουν λάβει το ειδικό εποχικό επίδομα του άρθρου 22, του ν.1836/1989, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019 και να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020.
                                                                                           
Για οτιδήποτε θελήσουν οι συνάδελφοι να επικοινωνούν με το Σωματείο.

Κανείς ανοργάνωτος – Κανείς μόνος του
Πληρώσαμε πολλά – Δεν θα πληρώσουμε ξανά!
Όπλο μας η αλληλεγγύη, η οργάνωσή μας, το Σωματείο μας.