15/5/20

Τι δικαιούμαι αν πάθω ατύχημα στη δουλειά;


ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Γενικά
Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και το οποίο οφείλεται σε απότομο γεγονός (βίαιο συμβάν), εφόσον αυτό προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα να εργαστεί (για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το εργατικό ατύχημα εξομοιώνεται και η επαγγελματική ασθένεια.

Προϋποθέσεις

Αναλυτικότερα, για να θεωρηθεί ένα συμβάν εργατικό ατύχημα θα πρέπει να συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις:
Το συμβάν να είναι βίαιο.
Το συμβάν να πραγματοποιήθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή
(π.χ. μεταφορά εργαζομένων στον τόπο εργασίας).
Να υπάρχει αιτιώδης σύνδεση, δηλαδή σύνδεση μεταξύ του ατυχήματος που έγινε και της εργασίας.
Η πρόκληση του ατυχήματος να μην οφείλεται σε πρόθεση του εργαζομένου.
Το ατύχημα να προκαλεί αδυναμία του εργαζομένου για εργασία πέραν των τριών
(3) ημερών.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγγείλει το εργατικό ατύχημα στις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας (εντός 24 ωρών) και στο ΙΚΑ (εντός 5 ημερών), ενώ ο εργαζόμενος δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και αποζημίωση από τον εργοδότη για το ατύχημα.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος καλό είναι να έρχεται σε επαφή με το σωματείο τους ή το εργατικό κέντρο και να ενημερώνουν την επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ.

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη

Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υποχρεώνεται να τα πληρώσει ο εργοδότης. Εάν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από τα έξοδα αυτά και ο εργαζόμενος καλύπτεται από το ΙΚΑ για τις παροχές αυτές.

Αποδοχές - Επίδομα ασθενείας

Ο εργαζόμενος δικαιούται επίσης κατά το διάστημα της ανικανότητας επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο του μισθού του από τον εργοδότη για διάστημα 15 ημερών, εάν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους ή 1 μηνός για υπηρεσία πάνω από έτος.