13/5/20

Για ποιους εργαζόμενους θα υπάρξει παράταση αναστολής συμβάσεων και τι ύψος ειδικής αποζημίωσης δικαιούνται


Την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ θα λάβουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ενώ αν άλογα με τις ημέρες αναστολής θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή λόγω του ότι εργάζονται σε πληττόμενες επιχειρήσεις.

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάϊο 2020 ενώ περιλαμβάνονται και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που μπορούν να προχωρήσουν σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας των για περισσότερο αριθμό εργαζομένων τους λόγω του ότι πλήττονται περισσότερο καθώς περιλαμβάνονται στην λίστα των επιχειρήσεων που είναι ακόμη κλειστές με κρατική εντολή.

Παράλληλα την αποζημίωση ειδικού σκοπού δικαιούνται οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής. Ειδικότερα οι εν λόγω επιχειρήσεις δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31 Μαΐου 2020.

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται από την 18.5.2020 έως και την 31.5.2020 και να αφορούν το διάστημα από 1.5.2020 έως και την 31.5.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

Παράλληλα για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής οι εργαζόμενοι ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης δικαιούνται τα εξής ποσά για αποζημίωση ειδικού σκοπού

- Για ημερομηνία επαναλειτουργίας 4 Μαΐου για χρονικό διάστημα παράτασης της αναστολής από 1η Μαΐου ως 3 Μαΐου για τρεις ημέρες δικαιούται ο εργαζόμενος 54 ευρώ
- Για ημερομηνία επαναλειτουργίας 11 Μαΐου για χρονικό διάστημα παράτασης της αναστολής από 1η Μαΐου ως 10 Μαΐου για 10 ημέρες δικαιούται ο εργαζόμενος 180 ευρώ
-Για ημερομηνία επαναλειτουργίας 18 Μαΐου για χρονικό διάστημα παράτασης της αναστολής από 1η Μαΐου ως 17 Μαΐου για 17 ημέρες δικαιούται ο εργαζόμενος 306 ευρώ
-Για ημερομηνία επαναλειτουργίας 25 Μαΐου για χρονικό διάστημα παράτασης της αναστολής από 1η Μαΐου ως 24 Μαΐου για 24 ημέρες δικαιούται ο εργαζόμενος 432 ευρώ.