5/7/20

Πότε και πως υποβάλουν τις μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης και τα ξενοδοχεία που εργάζονταν παρέμειναν κλειστά όλο τον Ιούνιο ή μέρος αυτού


Νέες ημερομηνίες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας για την υποβολή των μονομερών Υπευθύνων Δηλώσεων Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’), είτε για όλο τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ είτε για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Ιουνίου.


Οι εργαζόμενοι αυτοί υποβάλουν μονομερώς υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα της παρακάτω) από 7/7/2020 εώς και 31/7/2020, για το διάστημα του Ιουνίου που η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή και έως την επαναπρόσληψή τους εάν η επιχείρηση ανοίξει.

Διεύθυνση υποβολής supportemployees.services.gov.grΣημειώνεται ότι σε περίπτωση  επαναπρόσληψης εντός του Ιουνίου και εφόσον η σύμβασή τους έχει τεθεί σε αναστολή, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν, πέραν της μονομερούς δήλωσης, και δεύτερη δήλωση σε συνέχεια της δήλωσης αναστολής από τον εργοδότη τους εντός των προθεσμιών που καθορίζονται για τις δηλώσεις αναστολών μηνός Ιουνίου (δες σε αντίστοιχη ανάρτηση).


Αν η μονομερής δήλωση του εργαζόμενου αφορά όλο το μήνα Ιούνιο, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που τεθεί η σύμβαση εργασίας του σε αναστολή από τον εργοδότη μετά την επαναπρόσληψή του, καταβάλλεται  αποζημίωση υπολογιζόμενη κατ΄ αναλογία και για τις ημέρες της αναστολής.

Επίσης να σημειώσουμε για επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές κάθε μήνα οι εργαζόμενοι θα κάνουν Μονομερείς Υπεύθυνες Δηλώσεις για να μπορούν να λαμβάνουν την οικονομική στήριξη.

Αναφέρουμε ότι ο εργαζόμενος μπορεί να ελέγχει σε τι εργασιακή κατάσταση βρίσκεται αν έγινε η πρόσληψη και αναστολή από τον εργοδότη του, μέσα από την επιλογή «Δες πως σε δηλώνει ο εργοδότης σου» στο site του ΕΚΣ.