18/11/20

Το θέμα του σκίτσου από το δημιουργό του, προφανώς και δε βασίζεται σε fake news.