7/3/21

Ν.Τ. Σάμου της ΑΔΕΔΥ: 8η Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας


Παλεύουμε για πραγματική ισότητα των 2 φύλων, πλήρη προστασία της μητρότητας.

Εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας για εργαζόμενες (απαλλαγή από νυχτερινή εργασία και βαριές ανθυγιεινές εργασίες, εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου). 

Να χορηγηθούν άδειες <<ειδικού σκοπού>> για όσο διάστημα απαιτηθεί με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση. 

Να μην χαθεί ούτε μία μέρα κανονικής άδειας.

Μόνιμη και σταθερή δουλεία για όλους, δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση