8/9/21

Υπόμνημα ΕΚΣ προς την Επιτροπή για την παρακολούθηση της ανασυγκρότησης της Σάμου μετά το σεισμό

Σχεδόν ένα χρόνο µετά το φονικό σεισµό το νησί µας όχι µόνο δεν έχει επουλώσει τις πληγές του αλλά παραµένουν ανοιχτές κι επικίνδυνες για τη ζωή µας. Παραµένουν πολλές εκκρεµότητες και ζηµιές σε δηµόσια κτήρια και υποδοµές, σχολεία και επαγγελµατικούς χώρους, ιστορικά κτήρια και µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας. Πολλοί εργαζόµενοι βρέθηκαν στο δρόµο ή έχασαν τις δουλειές τους, γιατί επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή άργησαν πολύ να ανοίξουν. 

Το Εργατικό Κέντρο συγκεντρώνοντας τα προβλήµατα και την εικόνα που του µεταφέρεται από τα µέλη – εργαζόµενους προτείνει στην επιτροπή τα παρακάτω:

 • Αποζηµιώσεις 100% σε εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους, επιχειρήσεις και όσους έχουν πληγεί (κτήρια, υλικοτεχνική υποδοµή, αυτοκίνητα κλπ). Μέτρα ουσιαστικής στήριξής τους για όσο καιρό παραµένουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους. 

• Άµεσα να αποκατασταθούν οι ζηµιές σε υποδοµές όπως τα οδικά δίκτυα, στα λιµάνια κλπ 

• Να ελεγχθούν και να αποκατασταθούν όλα τα δηµόσια κτίρια. Ειδικά για τα σχολεία να δοθούν άµεσα όλα τα απαραίτητα κονδύλια για επισκευές, καθώς και για ανέγερση νέων όπου είναι απαραίτητο. Να ληφθούν µέτρα ώστε εκπαιδευτικοί και µαθητές να µη  συνωστίζονται στις προκάτ αίθουσες, οι οποίες αποτελούν προσωρινή λύση. Για το Πανεπιστήµιο, να δοθεί γενναία χρηµατοδότηση ώστε να λειτουργήσουν τα τµήµατα και να επισκευαστούν οι αίθουσες ώστε να διευκολυνθεί η δια ζώσης και µε ασφάλεια εκπαίδευση των φοιτητών.  

• Ειδική φροντίδα και µέριµνα για την επισκευή των ιστορικών µνηµείων του νησιού και των παραδοσιακών οικισµών 

• ΤΩΡΑ να κατεδαφιστούν ετοιµόρροπα και επικίνδυνα κτήρια µε συνοπτικές διαδικασίες  

• Καµιά απόλυση εργαζοµένου, να παρθούν πίσω όσες έχουν γίνει. Να τεθούν σε αναστολή σύµβασης όλοι οι εργαζόµενοι που οι χώροι δουλειάς τους έχουν υποστεί ζηµιές ή παραµένουν κλειστοί, ως την αποκατάστασή τους. 

• Να πάρουν αυξηµένο επίδοµα ανεργίας όλοι οι άνεργοι σε Σάµο και Ικαρία χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όσο διάστηµα διαρκεί η ανεργία. 

• Απαλλαγή των πληγέντων από εφορία και δάνεια τραπεζών. Κανένας πλειστηριασµός, κατάσχεση, διακοπή ρεύµατος, νερού, τηλεφώνου. 

• Προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού σε υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης των ζηµιών σε περιφέρεια και δήµους. 

• Μέτρα αντισεισµικής προστασίας και θωράκισης. 

Στον επίλογο του υποµνήµατος θέλουµε να επισηµάνουµε στην Επιτροπή ότι διαχρονικά η αντισεισµική, αντιπληµµυρική και αντιπυρική προστασία δεν είναι «επιλέξιµες δαπάνες» από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ γιατί δεν αποδίδουν τα προσδοκώµενα κέρδη στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα όµως αποτελούν προτεραιότητα αφού είναι έργα υποδοµής που συµβάλλουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.   

 Η ∆ιοίκηση

20-08-2021