10/6/22

Σύλλογος Εργαζομένων Γεν. Νοσοκομείου Σάμου: Επιστολή προς Υπουργείο, Διοίκηση 2η ΥΠΕ και Νοσοκομείου για την καταβολή δεδουλευμένων

Θέμα
: Να καταβληθεί η αποζημίωση για εφημερίες και εργασία νυχτερινή, υπερωριακή και σε Κυριακές και αργίες στους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας. Με νομοθετική ρύθμιση, να καταβληθεί επίδομα αδείας σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας

Απλήρωτοι για τις τακτικές εφημερίες και την εργασία νυχτερινή, υπερωριακή και σε Κυριακές και Αργίες του μηνός Απριλίου παραμένουμε χιλιάδες εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, λόγω της μη εκταμίευσης των αναγκαίων κονδυλίων για το 2ο τρίμηνο 2022 (Απρίλιος – Μάιος - Ιούνιος). Απλήρωτες είναι και οι πρόσθετες εφημερίες των γιατρών από τον Ιούλιο 2021, λόγω της μη εκταμίευσης των αναγκαίων κονδυλίων.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων των υπηρεσιών της 2ης ΥΠΕ, συνεχίζεται η απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων του νοσοκομείου και  των κέντρων Υγείας που ανήκουν στη 2η ΥΠΕ.

Αποτελεί πρόκληση να καθυστερεί η πληρωμή δεδουλευμένων, με οποιαδήποτε δικαιολογία, στους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με συνεχείς ανατιμήσεις στο ρεύμα, καύσιμα, είδη βασικής ανάγκης αλλά και την συνεχιζόμενη φοροληστεία.

Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:

► να εκταμιευθούν τα αναγκαία κονδύλια και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα (τακτικές και πρόσθετες εφημερίες, νυχτερινά, αργίες, Κυριακές) σε όλους τους εργαζόμενους

► να ενισχυθούν με προσωπικό οι αντίστοιχες υπηρεσίες της 2ης ΥΠΕ και να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να πληρώνονται τα δεδουλευμένα των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας χωρίς καθυστέρηση

 να καταβληθεί επίδομα αδείας σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                                                                                                             Η Γραμματέας

                                   

Σταμάτης Φιλιππής                                                                                      Μανουέλα Χριστοδουλάκη