6/11/23

Αυτή τη στιγμή έξω από το Υπουργείο Υγείας μαζεύονται οι νησιώτες