13/2/24

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΚΣ την Κυριακή 18/2 - Προετοιμασία Απεργίας 28/2