21/3/20

Τι προβλέπεται για τις απολύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα; Από δω και πέρα μπορούν να γίνουν άλλες;


Το ΠΝΠ 68/20-2-2020 στο άρθρο 11 παρ.1 προβλέπει ότι άκυρες είναι οι απολύσεις που γίνανε από τις 18/3/2020 σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση καθώς και ότι όποια νέα απόλυση γίνει σε αυτές θα είναι άκυρες.

Δεν ακυρώνει όσες απολύσεις έγιναν πριν από αυτή την ημερομηνία ή όσες γίνονται σε άλλες επιχειρήσεις.

Επίσης στο ίδιο άρθρο παρ.2 Α δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (με βάση τους δημοσιευμένους ΚΑΔ) να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους για 1 μήνα ή για όσο το παρατείνουν το υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, χωρίς να μπορούν όμως να το απολύσουν.

Όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση αυτού του μέτρου δεν μπορούν να απολύσουν το προσωπικό και υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.