6/7/20

Ενημερωτικό Δελτίο για ανανέωση site Εργατικού Κέντρου


Με νέο υλικό χρήσιμο και βοηθητικό για τους εργαζόμενους ανανεώθηκε η σελίδα του ΕΚΣ www.eksamou.gr . Εύκολα μπορεί πλέον κανείς να δει τα ένσημά του, την πρόσληψή του, το ωράριο και το μισθό τόσο αυτόν που δικαιούται, όσο και αυτόν που του έχει δηλώσει ο εργοδότης του.

Στην νέα ειδική κατηγορία «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας», στο πάνω μέρος της σελίδας, μπορεί κανείς να δει την κωδικοποίηση αλλά και τους πίνακες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) των Ξενοδοχείων και του Επισιτισμού, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα του ΠΑΜΕ για  τις ΣΣΕ.
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Δες τα ένσημά σου» μπορεί κανείς, με τους κωδικούς του taxis και τον ΑΜΚΑ, να δει τα ένσημα του από το 2002 έως και 2 μήνες πριν, μέσω του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισής του στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), ενώ επιλέγοντας "Άλλες Εφαρμογές", να βγάλει βεβαίωση για το ΑΣΕΠ όπου μπορεί και από εκεί να δει συγκεντρωτικά τα ένσημα ανά εργοδότη έως και σήμερα.
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Δες πως σε έχει δηλώσει ο εργοδότης σου», μπορεί κανείς να δει στοιχεία που αφορούν τη σύμβαση εργασίας του, την πρόσληψή του, το μισθό, το ωράριο που του έχει δηλώσει ο εργοδότης του, καθώς και την επαναπρόσληψη ή την αναστολή που του έκανε ο εργοδότης του.

Με αυτές τις νέες δυνατότητες που παρέχονται από το site του ΕΚΣ στοχεύουμε στην καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων του νομού μας, καλώντας τους ταυτόχρονα να οργανωθούν στα σωματεία τους, ειδικά σήμερα που η επίθεση κράτους και εργοδοσίας μεγαλώνει.

Για οτιδήποτε οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο στο 22730-27561 και στο mail eksamou@otenet.gr.

Κανείς μόνος του στην κρίση!
Όλοι σε επαφή με το Σωματείο τους και το Εργατικό Κέντρο.
Γιατί δυνατός εργάτης είναι ο ενημερωμένος αλλά κυρίως ο οργανωμένος εργάτης!