14/8/20

Πως αμείβεται ο Δεκαπεντάυγουστος

 

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.


Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την ημέρα του Σαββάτου με αποτέλεσμα να ισχύουν τα εξής:

 
Α) Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου:


1) Επί συστήματος εξαημέρου εργασίας.

 
α) Οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.


β) Οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το καταβαλλόμενο μισθό τους.


2) Επί συστήματος πενθημέρου εργασίας


Για την βδομάδα από 10 έως 15 Αυγούστου οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν από Δευτέρα έως Παρασκευή δικαιούνται τα εξής:

 
α) Οι ημερομίσθιοι , ένα ημερομίσθιο επιπλέον.


β) Οι μισθωτοί δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέραν του μισθού τους.


Β) Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου:


α) Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.


β) Οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

 

 

Καλούμε τους συναδέλφους για οποιοδήποτε απορία ή ζήτημα να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο ή στα Σωματεία τους.