19/11/20

Προθεσμίες υποβολών δηλώσεων αναστολών-ορθές επαναλήψεις και πληρωμές για το μήνα Νοέμβριο

Οι ημερομηνίες για την υποβολή δηλώσεων αναστολών και ορθών επαναλήψεων καθώς και οι πληρωμές για τον Νοέμβριο είναι οι παρακάτω:

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 15/11/2020, ΩΡΑ 18:00 - 24/11/2020

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 27/11/2020


ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 5/11/2020, ΩΡΑ 18:00 - 7/12/2020

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 11/12/2020


ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 1/12/2020, ΩΡΑ 18:00 - 7/12/2020

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 11/12/2020

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1 ) Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι 800 ευρώ που αναλογεί σε 30 ημέρες.

2) Πληρώνουμε πρώτα τις κλειστές επιχειρήσεις.

3) Σε περίπτωση όπου ένας εργαζόμενος έχει 2 εργοδότες, είναι κλειστοί από δημόσια αρχή και τον έχουν θέσει σε αναστολή και οι δύο, πληρώνεται με τους κλειστούς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ...ΔΕΝ αθροίζουμε τις ημέρες αλλά σε περίπτωση επικάλυψης η ημέρα υπολογίζεται μόνο μια φορά, δηλαδή η ημερομηνία που εργάζεται και στους δύο υπολογίζεται μόνο μια φορά. Επίσης στην περίπτωση διαφορετικών διαστημάτων λαμβάνουμε υπόψη το μεγαλύτερο.

4) Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος είναι σε έναν κλειστό και σε έναν πληττόμενο, θα πληρωθεί με τον πληττόμενο, το ποσό της αποζημίωσης θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο των κλειστών.

5) Όλες οι αναστολές εργαζομένων με εργοδότη τον μήνα Νοέμβριο (συμπεριλαμβανομένων Ιανού και ευπαθείς) θα πληρωθούν με 800 ευρώ,

6) Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει πάνω από έναν εργοδότη και δεν τον έχει θέσει σε αναστολή αυτός με την πλήρη απασχόληση, δεν είναι δικαιούχος αποζημίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ Ν.ΣΑΜΟΥ...