19/11/20

Προθεσμίες μονομερών δηλώσεων εργαζομένων στα ξενοδοχεία, τουριστικά λεωφορεία με δικαίωμα επαναπρόσληψης για τον Οκτώβριο

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης (Ξενοδοχοϋπάλληλοι - Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων για τον μήνα Οκτώβριο για τα 534 €

Προθεσμία Υποβολών: 11/11/20-25/11/20

Πληρωμές εργαζομένων: 19 & 26/11 & 3/12/20