10/1/21

Προθεσμίες αναστολών συμβάσεων εργασίας για όσους πλήγεισαν από το σεισμό της 30ης Οκτώβρη

 

Ανακοίνωση έβγαλε προχθές το Υπουργείο Εργασίας για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε Σάμο Ικαρία και Χίο, για το σεισμό της 30/10/2020. Επομένως σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις 31.10.2020 και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών, επιλέγοντας την ειδική περίπτωση, εντός των παρακάτω προθεσμιών:ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο, είναι δυνατή η δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μόνο για την 31η Οκτωβρίου 2020.

 

Για τον μήνα Ιανουάριο 2020, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 

* Για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:

 

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

 

• Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

 

• ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

 

Εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί (έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους) κατά το χρονικό διάστημα από τις 31.10.2020 μέχρι και τις 23.12.2020, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 €. Αυτοί θα υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις. Η ημερομηνία υποβολή τους δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί και το υπουργείο λέει ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.