9/2/21

Πρόστιμο για απασχόληση εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή

Η απασχόληση εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε σε πληττόμενες είτε σε κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις, αποτελεί παράβαση της κατηγορίας των παραβάσεων “ατομικού χαρακτήρα”, με επιβολή προστίμου ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Χαρακτηρίζεται ως παράβαση “πολύ υψηλής” σοβαρότητας και το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 1.200 ευρώ ανά άτομο, ενώ σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 20%.

Επίσης η παράβαση αυτή επηρεάζει και άλλες κατηγορίες κυρώσεων κατά του εργοδότη, όπως είναι ο αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και ο αποκλεισμός από κρατικές επιδοτήσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αναστολές γίνονται πλέον εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, όπου πολλοί εργάζονταν όλο το μήνα και ταυτόχρονα οι εργοδότες τους είχαν σε αναστολή.
Καλούμε τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τέτοιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα να απευθείνονται στο εργατικό κέντρο και στα σωματεία τους.