8/2/21

Εκ των προτέρων οι αναστολές συμβάσεων εργασίας από τον Φεβρουάριο

Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής.

Ειδικά όμως για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1 έως 5 Φεβρουαρίου 2021, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, οι υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής σύμβασης, υποβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου του Φεβρουαρίου.

Κάθε μεταβολή της αναστολής σύμβασης εργασίας προαναγγέλλεται επίσης, με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής. Η προσωρινή ανάκληση επίσης προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης είναι υπόχρεος για την πληρωμή των εργαζομένων του.

Η ΚΥΑ  4374/131 ΦΕΚ Β’ 345/31-1-2021, αναφέρεται στις αναστολές Φεβρουαρίου.