26/4/21

Τι ισχύει για το Δώρο Πάσχα

 

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ή απασχόλησαν εργαζόμενους από 1/1/2021 έως 30/4/2021 οφείλουν να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα το αργότερο μέχρι τις 28 Απριλίου Μεγάλη Τετάρτη.

Το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται για τη χρονική διάρκεια εργασίας από 1/1 έως 30/4 κάθε έτους και ανέρχεται στο ήμισυ του μηνιαίου μισθού, εάν ο μισθωτός αμείβεται με μισθό, και σε 15 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Αν ο εργαζόμενος δεν απασχολήθηκε ολόκληρο το παραπάνω διάστημα, θα λάβει ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού, ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Εάν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

            Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή από 1/1/2021 έως 31/3/2021 θα πληρωθούν μέχρι την 28/4/2021 το δώρο από το κράτος και στο ποσό που αντιστοιχεί στα 534€. Εάν εξακολουθήσουν να είναι σε αναστολή για το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί από 1/4/2021 έως 30/4/2021 θα πληρωθούν το δώρο μέχρι τις 31/5/2021.

Για όποια χρονική περίοδο οι εργαζόμενοι δεν ήταν σε αναστολή (από 1/1/2021 έως 30/4/2021) αλλά εργάζονταν κανονικά το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί για αυτό το διάστημα θα το καταβάλει ο εργοδότης και με βάση τον πραγματικό που έπαιρνε ο εργαζόμενος.

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σάμου καλεί όλους τους εργαζόμενους να απαιτήσουν τώρα να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα. Πρόκειται για τον κόπο και τον ιδρώτα των εργαζομένων.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μη καταβολής του Δώρου Πάσχα ή όποια άλλη καταγγελία καλούμε του εργαζόμενους να έρχονται σε επαφή με το Εργατικό Κέντρο ή τα Σωματεία τους στο 22730-27561.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ