24/10/21

Κινητοποιηση στην Αθήνα στο υπουργείο Υγεία στις 29/10 από το ΕΚΣ, Σωματεία και φορείς της Ικαρίας