13/10/21

Σωματείο Συνταξιούχων Σάμου: Αίτημα στη διοίκηση του Νοσοκομείου Σάμου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σε συνάντηση που έγινε τελευταία μεταξύ του Διοικητή και του Σωματείου μας, μας απαντήσατε ότι έχει αλλάξει ο νόμος και δεν μπορεί να καλύπτει το νοσοκομείο τις εξετάσεις που γίνονται σε εξωτερικά διαγνωστικά κέντρα (μαγνητική τομογραφία) σε ασθενείς που είναι με εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Δεν μπορεί ασθενής που είναι με εισαγωγή να πληρώνει εξετάσεις που κρίνει ο θεράπων ιατρός ότι είναι απαραίτητες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ άρθρο 18 παρ.δ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018) αναφέρει συγκεκριμένα: ‘’σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης θεραπευτικής πράξης ή εξέτασης κατά την διάρκεια της νοσηλείας, τότε, τα δημόσια νοσοκομεία αναζητούν δημόσια δομή να εκτελέσουν την ιατρική πράξη. Εάν δεν υπάρχει τότε εκτελείται σε ιδιώτη πάροχο που επιλέγει η Διοίκηση του Νοσοκομείου και αποζημιώνεται από αυτό’’.

Δεν αναφέρει πουθενά ότι ο ιδιώτης πάροχος πρέπει να είναι και συμβεβλημένος.

Να μας κοινοποιήσετε την εγκύκλιο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αναιρεί τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Θα είμαστε σε αναμονή προκειμένου να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας για πραγματικά Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την οποία την έχουμε πληρωμένη και συνεχίζουμε να πληρώνουμε με τις ασφαλιστικές μας εισφορές.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ.Γραμματέας     

 

 

             Αντώνης Δράκος                                                         Κώστας Παπαδόπουλος