18/11/21

Η πρόταση της εβδομάδας: Διαδικτυακή συναυλία Παραρτήματος Λάρισας ΠΜΣ για την επέτειο του Πολυτεχνείου

 "Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις" Παράρτημα Λάρισας ΠΜΣ για την επέτειο του Πολυτεχνείου