23/12/22

Τι κάνουμε σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα (δλδ εώς τις 21 Δεκέμβρη) καλούμε τους συναδέλφους να απευθύονται στο Εργατικό Κέντρο και στο Σωματείο τους.

Μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.  Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.  Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

 Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.


Καλούμε τους συνδέλφους να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο και στο σωματείο τους. Κανένας να μη φοβηθεί. Κανένας να μην εκχωρίσει τον ιδρώτα και τον κόπο του.     Κανένας να μην δεχτεί να μη το πάρει ή ακόμη και να το γυρίσει πίσω όπως πολλές φορές εκβιαστικά απαιτείται από κάποιους εργοδότες.

Το Δώρο Χριστουγέννων όπως το Επίδομα Αδείας και το Δώρο Πάσχα είναι δικαίωμα μας!