12/4/23

Για το Δώρο Πάσχα


Έως σήμερα 12/4 Μεγάλη Τετάρτη πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα για το 2023.

Το δώρο Πάσχα, όπως και το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας, είναι υποχρεωτικό να καταβληθεί σε χρήμα σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που εργάστηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, μέρος ή όλο το διάστημα από 1/1/23-30/4/23. Η οποιαδήποτε «συμφωνία-εκβιασμός» από εργοδότες περί μη καταβολής του, ανταλλαγή σε είδος ή δήθεν ενσωμάτωσης του δώρου στο μηνιαίο τακτικό μισθό είναι άκυρη και παράνομη και η μην καταβολή του έως σήμερα έχει αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση καταγγελίας.

Αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί όλο το χρονικό διάστημα από 1/1/23-30/4/23 δικαιούται ολόκληρο το Δώρο του Πάσχα που είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό (1/2) αν αμείβεται με μισθό ή με 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση που έχει εργαστεί μέρος αυτού του διαστήματος λαμβάνει αναλογία δώρου που είναι για τον αμειβόμενο με μισθό ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ενώ για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Εάν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.  

Καλούμε τους συναδέλφους για οποιαδήποτε ζήτημα, απορία, καταγγελία σχετικά με το Δώρο Πάσχα να απευθυνθούν στο Εργατικό Κέντρο ή στο σωματείο τους. Κανείς να μην μείνει χωρίς δώρο Πάσχα, είναι κομμάτι του μισθού μας, το έχουμε δουλέψει και το δικαιούμαστε. Παλεύουμε να επανέλθει στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους.

Κανένας εργαζόμενος ανοργάνωτος. Όλοι μαζικά στα σωματεία μας για να δυναμώσει ο αγώνας και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας στη δουλειά και στη ζωή.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ