21/9/20

Καταβολή του ειδικού Εποχικού Βοηθήματος για του Οικοδόμους


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος και λήγει στις 30 Νοέμβρη 2020.

  • Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 752,14 ευρώ.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ (από τις 21 Σεπτεμβρίου), είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης e-services με τους κωδικούς taxis πατώντας εδώ

και η διαδρομή είναι Αιτήσεις - Υποβολή Αίτησης –εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2020

 

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του είναι:

1. Να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95 έως 210 ημέρες εργασίας, μαζί με την προσαύξηση και την άδεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας. 

2.  Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

3.    Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

4.    Να συνεχίζουν να είναι οικοδόμοι την περίοδο καταβολής του βοηθήματος.

 

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2020 και έχουν προϋποθέσεις, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από το ποσό των 495,75 ευρώ.

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2020 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τo σωματείο

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ