20/10/21

Σωματείο Συνταξιούχων Σάμου: Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ άμεσα να φροντίσει να παρέχει στους ασφαλισμένους της Σάμου, ισότιμη πρόσβαση στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 Σάμος 19 Οκτώβρη 2021


Προς:  

  1. Διοικητή Ε.Ο.Π.Υ.Υ
  2. Υπουργό Υγείας

  

 Κοινοποίηση:

1.         Βουλευτή Σάμου

2.         Κ.Ο Κομμάτων

3.         Εργατικό Κέντρο Σάμου

4.         Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ

5.        ΜΜΕ

 


Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ άμεσα να φροντίσει να παρέχει στους ασφαλισμένους της Σάμου, ισότιμη πρόσβαση στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Όπως προβλέπει ο κανονισμός του και γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Το άρθρο 1 του κανονισμού αναφέρει ότι ο ΕΟΠΥΥ φροντίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των δικαιούχων στις υπηρεσίες Υγείας πρόληψης και αποκατάστασης.

Στη Σάμο όμως αυτό δεν γίνεται.

Σας ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγείας και τα Αγροτικά Ιατρεία είναι υποστελεχωμένα. Λείπουν πολλές ειδικότητες γιατρών. Όπως επίσης δεν έχουν και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για να γίνονται όλες οι εξετάσεις δωρεάν στις δημόσιες δομές.

Το νοσοκομείο Σάμου δεν κάνει μαγνητική τομογραφία, γαστροσκοπήσεις και κωλονοσκοπήσεις, εγχειρήσεις καταρράκτη και όλες τις χημειοθεραπείες λόγω της παντελούς έλλειψης ογκολόγου. Το Κέντρο Υγείας Σάμου πέρα από μια σειρά ειδικότητες γιατρών δεν έχει ούτε τον μηχανολογικό εξοπλισμό για να κάνει βασικές εξετάσεις.

Επίσης δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί ούτε διαγνωστικά κέντρα πλην των αιματολογικών εργαστηρίων.

·          Ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει έξοδα μη συμβεβλημένων ιατρών.

·          Το νοσοκομείο δεν καλύπτει τις εξετάσεις που γίνονται σε νοσηλευόμενους, όταν πάνε σε εξωτερικά ιατρεία (μαγνητική, γαστροσκόπηση, κωλονοσκόπηση) αλλά ούτε και ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει αυτά τα έξοδα, ενώ σε μη νοσηλευόμενους τα καλύπτει.

Σας επισυνάπτουμε και την απάντηση του νοσοκομείου σε αίτημά μας.

·      Τέλος, ενώ γνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ ότι το νοσοκομείο δεν έχει μαγνητικό τομογράφο και δεν υπάρχει, επίσης, σε καμία άλλη δημόσια δομή, εν τούτοις ζητάει από κάθε ασθενή βεβαίωση του νοσοκομείου ότι δεν έχει. Θα πρέπει αυτή η ταλαιπωρία του ασθενή να σταματήσει.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα έξοδα που κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε μαγνητικό τομογράφο, γαστρεντερολόγο, οφθαλμίατρο, οδοντίατρο να μην μας καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ αυτά τα έξοδα και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ζητάμε την στελέχωση των δημόσιων δομών Υγείας με όλες τις ειδικότητες γιατρών και την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας και αγροτικών ιατρείων, για να έχουμε πραγματική Δωρεάν Υγεία.

μέχρι τότε ζητάμε την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ ώστε να καλύπτει όλες τις αποδείξεις που πληρώνουμε στους μη συμβεβλημένους γιατρούς και εξεταστικά κέντρα, σε περιοχές που δεν έχει συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς επίσης και σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων, ή αδυναμία εξέτασης σε κοντινό ραντεβού σε δημόσια δομή.

 

Συνημμένα: 1. έγγραφο Σωματείου για κάλυψη εξόδων από το Νοσοκομείο

                       2. απάντηση ΔιοίκησηςΝοσοκομείου.

            

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ.Γραμματέας     

 

 

   Αντώνης Δράκος                                                                   Κώστας Παπαδόπουλος