20/5/24

ΕΚΣ και Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου συνυπογράφουν την επιστολή για την απόλυση εγκύου στη ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση

Με απόφαση των Διοίκησεων του Εργατικού Κέντρου Σάμου και του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Σάμου συνυπογράφουμε την επιστολή συμπαράστασης για την απόλυση εγκύου συναδέλφισσας στη ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση:

Εργαζόμενοι ΜΕΤΑδρασης: Επιστολή συμπαράστασης για την απόλυση εγκύου συναδέλφισσας μας – Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας (siya.gr)